• Program ini merupakan inisiatif Kerajaan untuk membantu dan menyokong keusahawanan di kalangan belia Bumiputera. Program ini telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri semasa Majlis Penutup Kongres Usahawan Muda Bumiputera pada 29 Mac 2014 di Matrade Exhibition and Convention Centre (MECC), Kuala Lumpur.
 • Sejak dilaksanakan pada tahun 2014, Program Tunas Usahawan Bumiputera telah disertai oleh 1,436 belia, yang mana 1,424 (99%) daripadanya telah mendaftarkan perniagaan dengan SSM dan menjalankan perniagaan. Sehingga kini, sejumlah RM36.2 juta nilai jualan dicatatkan dengan 3,257 peluang pekerjaan baharu diwujudkan
 • Program Tunas Usahawan Bumiputera 2017 telah dilaksanakan di 10 Kem PLKN di seluruh Negara.
 • Memupuk semangat keusahawanan di kalangan belia
 • Anjakan paradigma belia dari pekerja kepada pemilik perniagaan dan
 • Membentuk daya tahan dalam pengendalian perniagaan.

Terdapat tiga (3) Fasa pelaksanaan Program ini, iaitu :

Fasa 1: Ketahanan Jati Diri Berkonsepkan Ketenteraan

Ketahanan Jati Diri melalui latihan bercirikan ala ketenteraan dilaksanakan di Kem PLKN (Program Latihan Khidmat Negara) yang sedia ada di seluruh negara di mana pelatih PLKN boleh diguna sama untuk melatih golongan belia yang menyertai Program Tunas Usahawan Bumiputera. Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah latihan fizikal berbentuk seperti kembara halangan, aktiviti perkhemahan dan projek berpasukan yang menguji aspek kepimpinan, pengurusan risiko serta disiplin.

Aktiviti sedemikian bertujuan untuk menguji kecekalan minda dan daya tahan fizikal para peserta sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang bakal dihadapi semasa menjalankan perniagaan.

Fasa 1 akan berakhir dengan penilaian oleh Fasilitator untuk memutuskan para peserta yang layak untuk menyertai Fasa 2.

Fasa 2: Pendedahan terhadap Ilmu Keusahawanan

Fasa 2 akan dilaksanakan secara dalam kelas dan membuat aktiviti luar oleh tenaga pengajar keusahawanan yang mempunyai pengalaman perniagaan. Peserta akan memahami lanskap perniagaan terkini serta jenis bantuan yang disediakan untuk syarikat mikro yang baru bermula. Para peserta akan didedahkan dengan cara untuk memulakan perniagaan, membuat pembentangan idea, mempelajari asas perakaunan dan cara pemasaran barangan dan perkhidmatan. Peserta juga akan mengikuti aktiviti keusahawanan di luar secara praktikal, yang mana peserta perlu menunjukkan kemahiran pemasaran yang dipelajari.

Selepas mempelajari teknik dan mendapat pengetahuan bagi memulakan perniagaan,peserta perlu menyediakan Rancangan Perniagaan (RP) secara individu dan membentangkan RP tersebut kepada Panel Penilai. Seperti Fasa 1, para perserta turut akan dinilai selepas selesai mengikuti bengkel ini.

Fasa 3: Pelaksanaan Pelan Perniagaan dan Sistem Buddy

 • Pelaksanaan Buddy System selama 12 bulan
 • Bantuan geran memulakan perniagaan sebanyak RM15,000.00

Fasa 3 merupakan pelaksanaan bagi pelan perniagaan yang telah disediakan oleh peserta semasa di Fasa 2. Bagi memulakan perniagaan ini, usahawan belia yang layak boleh dipertimbangkan geran permulaan sebanyak RM15,000.00. Bagi menyokong perniagaan yang bahari bermula tersebut, bimbingan khidmat nasihat dan pemantauan oleh Kaunselor Perniagaan akan dilaksanakan selama 12 bulan

Namun demikian, sekiranya usahawan belia memilih untuk tidak meneruskan perniagaan selepas menerima geran permulaan tersebut, maka beliau perlu memulangkan semula 50% daripada jumlah geran yang telah diterima.

 • Kumpulan sasar Program Tunas Usahawan Bumiputera ialah belia warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berminat menjalankan perniagaan.
 • Keutamaan akan diberikan kepada pemegang sijil kemahiran dari institusi kemahiran tempatan (dari semua sektor) kerana telah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tertentu.
 • Kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi adalah :

 1. Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berumur di antara 18 - 30 tahun pada tarikh tutup permohonan dalam talian;
  1. Pemohon dilahirkan di Malaysia;
  2. Salah seorang ibu / bapa dilahirkan di Malaysia.
 2. Pemohon yang mempunyai sijil kemahiran dari institusi / pusat kemahiran tempatan akan diberikan keutamaan;
 3. Belum memulakan perniagaan, namun mempunyai minat yang mendalam untuk mengusahakan perniagaan. Sekiranya telah menjalankan perniagaan, ia mestilah kurang 12 bulan berdaftar dengan SSM pada tarikh tutup permohonan dalam talian;
  1. Hanya mengambil kira pendaftaran SSM kali pertama
  2. Bagi graduan universiti, pendaftaran dengan SSM mestilah kurang 24 bulan.
  3. Sekiranya ia pembaharuan pendaftaran, maka tarikh perdaftaran baharu tidak diambil kira
 4. Sihat tubuh badan dan boleh menjalankan sebarang aktiviti fizikal dan lasak
  1. Tidak mempunyai alahan yang serius (cth: alahan yang memudaratkan sekiranya mengikuti aktiviti lasak di Kem PLKN / kawasan hutan);
  2. Tidak pernah menjalani pembedahan / mengalami patah tulang dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tutup permohonan; dan
  3. Pemohon wanita yang disahkan hamil atau sedang dalam tempoh berpantang (100 hari selepas bersalin) sewaktu tarikh tamat permohonan dan / atau apabila menyertai Fasa 1 & 2 Program tidak layak meneruskan Program.
 5. Pemohon tidak pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah dan tidak pernah diisytiharkan muflis;
  1. Pemohon yang sedang berada di dalam proses kebankrapan dan / atau proses tindakan Mahkamah juga tidak layak memohon
 6. Pemohon bukan merupakan keluarga terdekat dengan mana-mana kakitangan SME Corp. Malaysia.
  1. Keluarga terdekat merujuk kepada pasangan dan anak-anak.
 7. Bagi pemohon pasangan suami isteri / adik-beradik, hanya salah seorang sahaja yang layak dipertimbangkan
  1. Hanya salah seorang sahaja daripada pasangan suami / isteri / adik-beradik untuk setiap pengambilan.
 8. Pemohon tidak bekerja sama ada di dalam sektor awam atau sektor swasta; dan
 9. Pemohon tidak pernah menyertai Program ini sebelumnya.

Peserta yang layak menyertai Program ini akan menerima bantuan seperti berikut:

 1. Bimbingan dan pemantauan perniagaan melalui Sistem Buddy oleh Kaunselor Perniagaan selama 12 bulan. Selepas tamat tempoh bimbingan selama 12 bulan, adalah diharapkan syarikat telah mempunyai asas perniagaan yang kukuh dan boleh mengendalikan perniagaan secara lebih efektif dan cekap;
 2. Layak dipertimbangkan Geran Memulakan Perniagaan berjumlah RM15,000.00; dan
 3. Setelah syarikat beroperasi melebihi enam (6) bulan, bimbingan lanjut untuk mengembangkan perniagaan turut ditawarkan kepada syarikat milik usahawan muda Program Tunas Usahawan Bumiputera. Untuk tujuan ini, selain dari Kaunselor Perniagaan yang terdiri daripada pegawai SME Corp Malaysia, khidmat pakar SEAP boleh digunakan untuk membimbing serta memberi khidmat nasihat yang lebih teknikal dan mendalam termasuklah dari aspek sistem pengeluaran, kewangan, pengurusan dan penghasilan produk dan perkhidmatan berkualiti, pemasaran dan penjenamaan. Usaha ini dibuat agar syarikat milik usahawan muda ini menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing; dan
 4. Syarikat yang berjaya di bawah Program ini juga boleh mendapatkan bantuan tambahan yang disediakan oleh agensi Kerajaan seperti SME Corp. Malaysia, MARA, PUNB, SME Bank dan Agro Bank untuk memperkembangkan perniagaan yang dijalankan oleh mereka.
 • Kepada belia yang terpilih untuk menyertai Program ini, perlulah mengikuti setiap Fasa dengan bersungguh-sungguh, sentiasa cekal dengan setiap cabaran dan rintangan dan memanfaatkan setiap ilmu dan pengetahuan yang bakal dipelajari sepanjang Program ini untuk memajukan perniagaan.
 • Peserta yang telah berjaya dipilih hendaklah membuktikan bahawa perniagaan yang dijalankan oleh mereka boleh berdaya tahan melebihi dua (2) tahun, serta boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada belia yang lain.
 • Ya, pasangan anda boleh memohon pada tahun ini. Namun, jika berjaya, perniagaan yang dilaksanakan hendaklah berbeza daripada yang sedang dilaksanakan oleh pasangan anda.
 • Bagi graduan yang telah mendaftarkan perniagaan dengan SSM semasa dalam pengajian, beliau masih boleh memohon untuk mengikuti Program Tunas Usahawan Bumiputera dengan syarat beliau telah tamat pengajian. Tarikh tamat pengajian rasmi beliau hendaklah kurang 12 bulan daripada tarikh tutup permohonan Program Tunas Usahawan Bumiputera ini bagi membolehkan permohonan beliau layak dipertimbangkan.