Permohonan hanya terbuka kepada mereka yang memenuhi kriteria kelayakan berikut:

 1. Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera berumur di antara 18 - 30 TAHUN ;
 2. Telah mendaftarkan perniagaan kurang 12 bulan / telah menjalankan operasi perniagaan sekurang-kurangnya 3 bulan.
  1. Hanya mengambil kira pendaftaran SSM kali pertama. Sekiranya ia pembaharuan pendaftaran, maka tarikh perdaftaran baharu tidak diambil kira
  2. Bagi graduan institusi pengajian yang telah mendaftarkan perniagaan, tempoh tamat pengajian rasmi mestilah kurang 12 bulan. Sekiranya terpilih, surat pengesahan tamat pengajian daripada institusi pengajian mestilah dibawa semasa Sesi Temuduga.
 3. Sihat tubuh badan dan boleh menjalankan sebarang aktiviti fizikal dan lasak
  1. Tidak mempunyai alahan yang serius (cth: alahan yang memudaratkan sekiranya mengikuti aktiviti lasak di kawasan hutan);
  2. Tidak pernah menjalani pembedahan / mengalami patah tulang dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tutup permohonan; dan
  3. Pemohon wanita yang disahkan hamil atau sedang dalam tempoh berpantang (100 hari selepas bersalin) dan / atau apabila menyertai Fasa 1 & 2 Program tidak layak meneruskan Program.
 4. Pemohon tidak pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah dan tidak pernah diisytiharkan muflis / senaraihitam oleh bank;
  1. Pemohon yang sedang berada di dalam proses kebankrapan dan / atau proses tindakan Mahkamah juga tidak layak memohon
 5. Pemohon bukan merupakan keluarga terdekat dengan mana-mana kakitangan SME Corp. Malaysia.
  1. Keluarga terdekat merujuk kepada pasangan suami/isteri dan anak-anak.
 6. Bagi pemohon pasangan suami isteri / adik-beradik, hanya salah seorang sahaja yang layak dipertimbangkan
  1. Hanya salah seorang sahaja daripada pasangan suami / isteri / adik-beradik untuk setiap pengambilan.
 7. Pemohon tidak bekerja sama ada di dalam sektor awam atau sektor swasta; dan
 8. Pemohon tidak pernah menyertai Program ini sebelumnya.
Pemohon hendaklah memenuhi semua kriteria kelayakan yang dinyatakan. Sekiranya didapati bahawa pemohon tidak memenuhi mana-mana kriteria tersebut di atas, pemohon secara langsung adalah TIDAK LAYAK untuk dipertimbangkan. Sekiranya didapati terdapat kepalsuan maklumat yang dikemukakan, permohonan akan DIBATALKAN serta merta.